Content page
Klövern emitterar för 750 miljoner kronor | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Klövern emitterar för 750 miljoner kronor

Klövern emitterar ett icke-säkerställt obligationslån med en löptid om fyra år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta plus 415 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2020.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed