Content page
NCC bygger Centralen i Västlänken | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC bygger Centralen i Västlänken

NCC har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga den etapp av Västlänken som omfattar Göteborgs centralstation. Uppdraget innebär en pendeltågsstation under jord och cirka två kilometer tågtunnel.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed