Content page
Strategi för arbetet mot antibiotikaresistens | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Strategi för arbetet mot antibiotikaresistens

Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Det medför stora kostnader för sjukvården och samhället, bland annat i form av förlängda vårdtider, dyrare läkemedel och förlängda sjukskrivningar.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed