Content page
Catena i bytesaffär om 190 miljoner i Malmö | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Catena i bytesaffär om 190 miljoner i Malmö

Gör affär med kommunen. Catena har gjort en villkorad överenskommelse med Malmö Kommun. Överenskommelse består av att Catena säljer fastigheterna Terminalen 3 och Terminalen 4 i Malmö, till ett fastighetsvärde om 140 Mkr.

Lokalerna om 33.000 kvadratmeter respektive 1.290 kvadratmeter består av logistikytor. Hyresvärdet på fastigheterna uppgår till cirka 15 Mkr. Terminalen 3 är i dagsläget vakant och har tidigare förhyrts av DHL, vars verksamhet nu har flyttat till den nya terminalen i Sunnanå.

Samtidigt förvärvar Catena från Malmö Kommun tre fastigheter, Sockret 1, 2, och 6 samt marken till Sockret 4 (idag innehar Catena denna med tomträtt), till ett fastighetsvärde om 50 Mkr.

– I och med affären får kommunen tillgång till våra fastigheter för att utveckla hamnområdet i Malmö. Catena får i gengäld fastigheter i ett attraktivt logistikläge som vi på sikt kan utveckla till framtidens citylogistik och som dessutom är belägna intill vår redan ägda fastighet Sockret 4, säger Catenas VD, Gustaf Hermelin, i en kommentar.

Tillträdet för båda affärerna beräknas bli under hösten 2016.

Affären är villkorad av beslut från kommunfullmäktige i Malmö. Beslut från fullmäktige väntas efter sommaren 2016.

Fastighetsvärlden Idag 2016-05-23

 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed