Content page
Ytterligare åtgärder för ökad hälsa och återgång i arbete | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ytterligare åtgärder för ökad hälsa och återgång i arbete

Försäkringskassan får i uppdrag att föreslå utfallsmått för att mäta återgång i arbete för personer med olika typer av långvarig sjuklighet. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed