Content page
Profi och Panorama bygger bostäder på tak i Solna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Profi och Panorama bygger bostäder på tak i Solna

Tidigare Shellkontor byggs på med flera våningar bostäder. Profi har tecknat avtal med Panorama Bostad om att i ett gemensamt ägt bolag utveckla lägenheter på taket av Profis fastighet Styckjunkaren 3 på Armégatan 28 i Huvudsta, Solna.

Detaljplanen antogs tidigare i våras. Byggnaden uppfördes under 70-talet i brutalistisk arkitektur och var länge känd som Shells huvudkontor i Sverige.

Det kommer att bli ett 40-tal lägenheter på totalt cirka 2 000 kvm och de kommer att upplåtas i bostadsrättsform.

– Det här är ett fantastiskt projekt som snart blir verklighet. Vi har arbetat länge med detaljplanefrågan och nu när planen vunnit laga kraft ska det blir riktigt roligt att skapa ett av Stockholms mest spektakulära bostadsprojekt, säger Profis VD Thomas Sipos.

Fastigheten ritades av Folke Löfströms Arkitektkontor för Svenska Shell. Den typiska arkitekturen har ett högt kulturhistoriskt värde, vilket nu tas i beaktning i utvecklingsprocessen.

Tham & Videgård har anlitats som arkitekter och WhyteLilja har fått uppdraget att arbeta fram en konceptuell plattform för hela fastigheten.

– Platta tak på kontorsfastigheter har ofta potential att förädlas till fantastiska boendemiljöer för nya bostäder med stora egna terrasser, utsikt och fantastiska ljusinsläpp, kommenterar Panorama Bostads VD Andreas Arkling.
Fastighetsvärlden Idag 2016-05-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed