Content page
”Varför tjata om ökat bostadsbyggande när fler flyttar är mycket viktigare?” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

”Varför tjata om ökat bostadsbyggande när fler flyttar är mycket viktigare?”

Ökad nyproduktion kommer aldrig räcka för att tillgodose behovet av fler bostäder. Rörligheten på hela bostadsmarknaden måste bli högre och de befintliga bostäderna utnyttjas smartare om fler ska kunna få en bostad. Varför tjatar vi då om ökat bostadsbyggandet när det är flyttarna som är viktiga? Så inledde Maria Pleiborn, WSP, Fastighetsägarnas seminarium om den orörliga bostadsmarknaden.
Maria Pleiborn, demograf på WSP och medförfattare till rapporten Den orörliga bostadsmarknaden och vägen till förändring, inledde seminariet med att ge en bild av hur flyttmönstren i Sverige ser ut. 

I genomsnitt flyttar vi 10 gånger under våra liv och som mest flyttar vi i 19-25-årsåldern, därefter avtar flyttintensiteten kraftigt. Pleiborn menade att det därför är särskilt oroande att ungas flyttar minskat med över 10 procent i hela landet sedan 2007 och med dubbel så mycket i Stockholm. De som har minskat sin rörlighet allra mest är unga vuxna kvinnor i storstäder. 

Höga bostadspriser, brist på hyreslägenheter och långa bostadsköer var de främsta hindren för flytt i den undersökning som WSP genomfört. Men även den höga reavinstbeskattningen framhölls av över 60 procent av de tillfrågade som ett hinder för flytt från villa eller bostadsrätt till hyreslägenhet.

Därefter följde kommentarer från Mariell Juhlin, chefekonom Hyresgästföreningen, och Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. Mariell Juhlin inledde med att ställa frågan om vad som är en bra rörlighetsnivå på bostadsmarknaden när boende i hyresrätt redan idag har en högre rörlighet än de som bor i villa eller bostadsrätt.

Reinhold Lennebo svarade att det är helt naturligt att hyresmarknaden ska ha en högre rörlighet än det ägda beståndet, eftersom hyresrätten ska vara ett flexibelt boende som det är lätt att röra sig till eller från. I det konstaterande fick Lennebo medhåll från Patrik Kronkvist, biträdande politisk redaktör på Expressen och inbjuden kommentator, som ansåg att rörligheten borde vara betydligt högre på hyresmarknaden än vad den är idag.

Tor Borg, chefekonom på SBAB, fortsatte med att säga att vi idag har ett system som gör det billigt att bo och dyrt att flytta. Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) och ordförande i civilutskottet, tog vid och sa att man har missat något om man tror att krisen på bostadsmarknaden kan lösas genom ökat bostadsbyggande.

Vi har skapat en bostadsmarknad med en mycket tydlig insider-outsider-problematik ansåg Tor Borg. Är du väl inne i systemet är rörligheten högre men trots det begränsad till en delmarknad, hyresmarknaden eller marknaden för villor och bostadsrätter. Rörligheten mellan de olika delarna av bostadsmarknaden är däremot låg.

Mariell Juhlin avslutade seminariet med att säga att vi har för höga inträdeströsklar till bostadsmarknaden. Reinhold Lennebo höll med och menade att det därför nu är hög tid att vi gör något åt den låga rörligheten istället för att fortsätta diskutera behovet av fler undersökningar av bostadsmarknaden. 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed