Content page
Uppdrag att ta fram underlag till insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag att ta fram underlag till insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet

Ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet är de viktigaste bidragande orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket ska därför ta fram underlag till insatser för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed