Content page
Magnolias hittills bästa kvartalsresultat | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Magnolias hittills bästa kvartalsresultat

Magnolia Bostad redovisar för första kvartalet ett rörelseresultat om 99,5 (146,1) miljoner kronor. Resultatet efter skatt uppgick till 85,8 (138,7) miljoner kronor, vilket justerat för jämförelsestörande poster är bolagets hittills bästa kvartalsresultat.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed