Content page
Låg rörlighet förvärrar kris på bostadsmarknaden | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Låg rörlighet förvärrar kris på bostadsmarknaden

Rörligheten på bostadsmarknaden minskar kraftigt bland unga. I Stockholm har flyttintensiteten för unga vuxna (20-24 år) minskat med 20 procent mellan 2007 och 2013. Samtidigt minskar flyttintensiteten också för äldre över 65 år. Det framgår av en ny rapport från teknikkonsultföretaget WSP som presenteras idag.

I rapporten undersöks flyttintensiteten, hur stor andel i en grupp som flyttar under en period, i Stockholm, Göteborg och Malmö. Undersökningen visar att rörligheten på bostadsmarknaden i storstadsregionerna minskat kraftigt mellan 2007 och 2013. För 20-29-åringar, som traditionellt flyttat mest, har rörligheten minskat med 10 procent och med hela 20 procent för unga vuxna (20-24 år) i Stockholm.

– När unga flyttar allt mindre får det stora konsekvenser på arbetsmarknaden. Det leder till att arbetsgivare har svårt att hitta rätt arbetskraft och att unga med rätt kompetens inte kan flytta dit jobben finns. Det försvårar och försenar inträdet på arbetsmarknaden och kommer på sikt leda till minskad tillväxt, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. 

I rapporten har även 1 000 personer tillfrågats om hur de ser på sin boendesituation idag och hur de skulle vilja bo inom fem år. Andelen äldre som vill flytta från villa eller radhus till hyresrätt inom 5 år är dubbelt så stor som de som planerar att bo kvar. Samtidigt visar samma enkät att 35-44-åringarna, som idag i högre grad bor i hyresrätt än gruppen äldre, i mycket högre grad vill bo i radhus eller villa om fem år. 

– Hyresmarknaden präglas av en insider-outsider-problematik där den som väl är inne på marknaden kan skaffa sig en passande lägenhet genom byten, medan övriga utestängs. Det leder till att befintliga bostäder inte utnyttjas effektivt och till en tilltagande bostadsbrist. För att ge fler plats på bostadsmarknaden måste rörligheten öka, säger Reinhold Lennebo.

Rörlighet på bostadsmarknaden handlar om möjligheten att hitta en bostad som passar önskemål och plånböcker för alla. Det måste gå att flytta till ett jobb eller en utbildning, likaså att hitta en bostad som passar nya behov när storleken på familjen förändras eller behov uppkommer på bättre tillgänglighet.

– Den allt lägre rörligheten på bostadsmarknaden kombinerat med en kraftig urbanisering och stor befolkningsökning bidrar starkt till bostadskrisen. Stelheten på den svenska bostadsmarknaden är ett dyrköpt kvitto på att behovet av bostadspolitiska reformer är akut, avslutar Reinhold Lennebo.

Om rapporten Den orörliga bostadsmarknaden
WSP har på uppdrag av Fastighetsägarna tagit fram rapporten Den orörliga bostadsmarknaden och vägen till förändring. I rapporten undersöks rörligheten på bostadsmarknaden, med utgångspunkt både i hushållens bostadsbehov och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten vägleds av fyra frågor: Varför är rörlighet viktigt? Hur ser rörligheten ut i dag? Varför är rörligheten inte högre? och Vad bör göras för att öka rörligheten?

Ladda ner rapporten Den orörliga bostadsmarknaden

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed