Content page
Jens Engwall: ”Nu kan vi fortsätta vara offensiva” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Jens Engwall: ”Nu kan vi fortsätta vara offensiva”

Hemfosas företrädesemission fulltecknad. Resultatet för Hemfosas företrädesemission visar att den blev fulltecknad. fulltecknad. Genom nyemissionen kommer Hemfosa att tillföras cirka 1 814 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

– Vår tydliga ambition är att fortsätta växa och vi ser många intressanta affärsmöjligheter på våra tre geografiska marknader. Nu får vi det ökade förvärvsutrymme som möjliggör fortsatt etablering av Hemfosa som erkänd och kraftfull aktör inom området samhällsfastigheter, säger Jens Engwall, VD på Hemfosa.

Fastighetsvärlden Idag 2016-05-13

MER stenafastigheter.se

Comments are closed