Content page
Ingalill Berglund till Scandics styrelse | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ingalill Berglund till Scandics styrelse

Tar plats i samma styrelse som Fredrik Wirdenius. Atrium Ljungbergs tidigare VD Ingalill Berglund valdes under torsdagen in i Scandics styrelse. Där sitter sedan tidigare bland annat Vasakronans VD Fredrik Wirdenius.

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens varigenom det högsta antalet styrelseledamöter höjdes från tio till elva ledamöter.

Vagn Sørensen, Per G. Braathen, Grant Hearn, Lottie Knutson, Eva Moen Adolfsson, Niklas Sloutski och Fredrik Wirdenius omvaldes.

Ingalill Berglund, Albert Gustafsson, Stephan Leithner och Christoffer Lundström valdes till nya styrelseledamöter.

Vagn Sørensen omvaldes som styrelsens ordförande och PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för perioden intill slutet av nästa årsstämma.

Fastighetsvärlden Idag 2016-05-13

MER stenafastigheter.se

Comments are closed