Content page
Hemfosas emission fulltecknad | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosas emission fulltecknad

99,6 procent av Hemfosas företrädesemission tecknades med stöd av tecningsrätter. Därtill anmäldes motsvarande 48,8 procent av emissionen utan stöd av teckningsrätter.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed