Content page
En fungerande bostadsmarknad kräver mer än marginella justeringar av dagens modell | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En fungerande bostadsmarknad kräver mer än marginella justeringar av dagens modell

Det förslag till mindre justeringar av dagens modell på hyresmarknaden som förhandlingsledare Claes Stråth i dag överlämnat till regeringen kommer inte leda till att fler får tillgång till en bostad. Nu krävs istället att regeringen och oppositionen enas om de nödvändiga beslut som krävs för att skapa en fungerande bostadsmarknad. Det säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige, i en kommentar.

Claes Stråth fick i mitten av mars regeringens uppdrag att samla Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagens organisation, Sabo, för att diskutera förbättringar av hyresmarknaden. Uppdraget tolkades snävt av Hyresgästföreningen och Sabo som att samtalen enbart skulle handla om justeringar inom ramen för dagens hyressättningssystem.

– Vår utgångspunkt har hela tiden varit att underlätta den politiska processen och bidra till regeringens mål om fler bostäder genom att presentera konkreta reformförslag. Det framgår också tydligt av direktiven att möjligheten att föreslå reformer var en del av uppdraget. Men varken Hyresgästföreningen eller Sabo var intresserade av att diskutera våra förslag. De förslag som idag lämnats till regeringen syftar enbart till att bevara dagens system och kommer inte leda till fler bostäder, säger Reinhold Lennebo.

De analyser av bostadsmarknaden som tagits fram av Boverket, OECD, EU-kommissionen och andra internationella och nationella aktörer rekommenderar alla regeringen att inleda reformer av hyresmarknaden för att öka tillgången på bostäder.

– Utgångspunkten för partssamtalen mellan oss, Hyresgästföreningen och Sabo borde varit de förslag till förändringar av hyresmarknaden som nationella och internationella experter tagit fram. Nu fanns det inget intresse för våra motparter att diskutera detta. Därför är det nu upp till de politiska partierna att ta ansvar för att genomföra de reformer som är nödvändiga för att skapa en fungerande bostadsmarknad, avslutar Reinhold Lennebo.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed