Content page
Balder bygger 500 bostäder i Sverige | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Balder bygger 500 bostäder i Sverige

2.700 totalt i Norden under produktion. Balder har för närvarande 2700 bostäder under produktion, varav 500 förväntas färdigställas under första halvåret i år. Det framgår av bolagets delårsrapport. Av de cirka 2.700 bostäderna finns 1.000 i centrala Köpenhamn, 1.200 i Finland (mestadels Helsingforsområdet, via bolaget Sato där Balder är storägare) och 500 i Sverige där majoriteten avser bostadsrätter. Balder uppger att bolaget har pågående bostadsprojekt med en förväntad total investering om 8,4 mdr kr, varav 4,7 mdr är nedlagt.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed