Content page
Insatser för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Insatser för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet

Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att se över vilka insatser som behövs för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Myndigheterna tilldelas totalt 4,4 miljoner under 2016.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed