Content page
Högre hyra att vänta i Göteborg | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Högre hyra att vänta i Göteborg

I en ny konsensusprognos över yielder och kontorshyror, sammanställd av SEPREF, förväntar sig 91 procent (mot tidigare 93 procent) stigande hyror i Stockholm de kommande 12 månaderna. För Göteborg har däremot tron på ökande hyror ökat, från 63 procent till 85 procent. Ingen tror på sjunkande hyror i någon av städerna.
FV Idag 2016-05-04

MER stenafastigheter.se

Comments are closed