Content page
Heba i udda försäljning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Heba i udda försäljning

Heba säljer bostadsfastigheten Bönemannen 2 i Nälsta, som ligger mellan Vällingby och Spånga, till Cityfast Sverige Holding.

Byggnaderna på fastigheten, som ligger på Rättar Vigs väg 101–123, omfattar 85 lägenheter om totalt 6.048 kvm samt 99 kvm lokaler. Köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande
bolaget är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 145,5 Mkr och uppgår (preliminärt) till ca 135,1 miljoner kronor.

JLL var rådgivare till säljaren.

På tillträdesdagen kommer Heba utöver köpeskillingen att erhålla en återbetalning av lämnade lån från det fastighetsägande bolaget om 7,5 Mkr. Det underliggande fastighetsvärdet om 145,5 Mkr överstiger den externa värderingen per årsskiftet 2015/16 med 9 procent.

– Intäkterna från försäljningen kommer att användas som en del av finansieringen för det omfattande ny- och ombyggnadsprogram som Heba nu genomför, säger Lennart Karlsson VD för Heba Fastighets AB.

Att Heba säljer fastigheter är ovanligt. Det har bara hänt tre gånger de senaste tio åren, på Södermalm och i Hägersten plus den nu avyttrade fastigheten. Heba har under den tiden även gjort en bytesaffär med JM.

Heba har förutom bostadsspåret slagit in på ett nytt spår och under de senaste åren förvärvat tre samhällsfastigheter.

Fastighetsvärlden Idag 2016-05-04

MER stenafastigheter.se

Comments are closed