Content page
Fastighetsägarna lämnar bostadsförhandlingarna | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarna lämnar bostadsförhandlingarna

Fastighetsägarna har meddelat förhandlingsledare Claes Stråth och regeringen att vi lämnar partsförhandlingarna med Hyresgästföreningen och SABO om ett förbättrat hyressättningssystem. – Efter sex veckor av förhandlingar, där Hyresgästföreningen och SABO inte visat intresse för reformförslag som verkligen möjliggör fler bostäder och ett bättre nyttjande av de bostäder som finns är det inte längre meningsfullt för oss att delta i samtalen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. Våra motparter har inte ens velat diskutera de förslag som vi lagt fram.

Regeringen gav i mitten av mars Claes Stråth, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet, i uppdrag att samla Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagens organisation, SABO, för att diskutera förändringar av hyressättningssystemet som kan bidra till bostäder för fler. Uppdraget är kopplat till de bostadssamtal som pågår mellan regering och opposition för att öka bostadsbyggande och skapa en bättre fungerande bostadsmarknad.

– Vår ambition var att konstruktivt bidra i förhandlingarna genom att presentera förslag till reformer, för att i ett givande och tagande tillsammans med övriga parter hitta lösningar som kan bidra till att skapa fler bostäder. På så sätt skulle vi parter gemensamt kunna medverka till att föra regeringens och oppositionens bostadssamtal framåt. Tyvärr har varken Hyresgästföreningen eller SABO velat diskutera våra förslag eller presenterat egna förslag som har verklig betydelse för de bostadssamtal som leds av finansminister Magdalena Andersson. Jag har därför meddelat Claes Stråth och regeringen att vi lämnar förhandlingarna, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige. 

Fastighetsägarnas reformförslag tar tydligt avstamp i de expertanalyser och råd som getts till regeringen och som därmed har möjlighet att bidra till att öka utbudet av bostäder och långsiktigt förbättra bostadsmarknadens funktionssätt. I förslagen ingår en friare hyressättning för nybyggda hyresbostäder med ett fortsatt starkt konsumentskydd för hyresgästerna.

– De politiska partiernas möjlighet att diskutera lösningar som berör en tredjedel av den svenska bostadsmarknaden har begränsats av de förhandlingar vi nu lämnar. De får nu större utrymme att diskutera reformer för hyresbostadsmarknaden som verkligen har betydelse. Jag hoppas att de hinner ta igen den tid som förlorats och använder tiden väl för en seriös diskussion om nödvändiga reformer, avslutar Reinhold Lennebo. 

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed