Content page
En viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar

Datum: 2016-05-08 07:00
Text:


Stena Fastigheter deltar kontinuerligt i en kundundersökning för att vidareutveckla fastigheterna och arbetssätt. Det är viktigt för oss att veta hur våra hyresgäster trivs i sitt boende och om de är nöjda med oss som hyresvärd. Kundundersökningen är en bra avstämning för att uppnå ständiga förbättringar.

Stena Fastigheter vill vara hyresgästens första val när det gäller attraktiva och trygga bostäder. Därför vill vi veta vad våra hyresgäster tycker om oss och har gett analysföretaget AktivBo i uppdrag att genomföra årets kundundersökning. Just nu delar vi ut en enkät med frågor som handlar om boendet. Vi frågar hyresgäster i varannan trappuppgång vartannat år. I september/oktober redovisar vi en sammanställning av resultatet till alla hyresgäster. 
 
Svara via brev, webben eller mobilen
Varje hyresgäst som tar sig tid och svarar på frågorna i enkäten är av stort värde för oss. Med hjälp av synpunkterna kan vi utvecklas och bli ännu bättre. Enkäten skickas ut med brev och ett förfrankerat kuvert, men går lika bra att besvara via webben eller mobilen på www.svar.aktivbo.se (genom att ange enkätnumret som står på enkäten). 
 

MER stenafastigheter.se

Comments are closed