Content page
Dags att avskaffa outsourcing som begrepp | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dags att avskaffa outsourcing som begrepp

Fastighetsförvaltning är ett begrepp med stor bredd. Traditionellt sett har förvaltning definierats som att vidmakthålla en funktion, idag ligger fokus snarare på utveckling och att skapa ytterligare värden i en marknad som förändras i allt snabbare takt. För att möta framtida krav behövs fokus på utveckling med specialisering och tydliga roller. Ur det perspektivet tycker jag det är naturligt att fler aktörer går från att vara en bred utförande organisation till att vara en specialiserad och beställande organisation till specifika delar eller helheten.

Nyckeln till framgångsrikt fastighetsföretagande är tydliga mål och affärsplaner med effektiva processer för att driva och genomföra såväl det operativa som strategiska arbetet. Lägg till ett nära samarbete och det finns inget som skulle påvisa att ett entreprenadkontrakt som bas för god avkastning i fastigheter skulle vara sämre än ett anställningsavtal. Tvärtom, relationen kräver att tydliga gemensamma mål arbetas fram för effektiv styrning, och det kan ibland vara en utmaning som faller med närmsta ledare i den egna organisationen. Vidare ger externa partners även en kostnadseffektiv och skalbar lösning fullt anpassad efter de utmaningar fastighetsportföljen och dess ägare möter för stunden, vilket ger uppenbara fördelar.

Många fastighetsägare tar det strategiska beslutet att driva värdeskapande initiativ med den egna organisationen och låter externa samarbetspartners ta hand om de operativa frågorna. Folksam har nyligen tagit detta steg och Folksams fastighetsdirektör, Lars Johnson utvecklar detta ytterligare och har även en annan infallsvinkel: ”det är oerhört viktigt för varumärket att välja rätt samarbetspartner. Jag tycker även att det borde vara mer attraktivt för duktiga fastighetsförvaltare att arbeta hos en förvaltningsentreprenör som kan erbjuda goda utvecklingsmöjligheter inom området”.

Långsiktigt bedömer jag att ökad specialisering är avgörande för den som inte bara vill följa utan faktiskt leda utvecklingen inom respektive segment eller tjänsteområde. Det krävs fullt fokus på kärnverksamheten och att ständigt anpassa och utveckla densamma. Att inom bred fastighetsförvaltning parallellt arbeta med utvecklingsfrågor, organisationsförändringar och samtidigt hänga med i den teknologiska utvecklingen är mycket resurskrävande och en enorm utmaning. Utvecklingen går hisnande snabbt och kommer inom kort erbjuda möjligheter som vi idag har svårt att föreställa sig. De aktörer som inte har dessa frågor högst på sin agenda idag och är snabba nog att implementera ny teknik kommer att få mycket svårt att hävda sig framöver.

Det är dags att avskaffa outsourcing inom fastighetsförvaltning som begrepp. Låt oss istället se det som ett effektivt och värdeskapande fastighetsföretagande där samarbete, service och utveckling får stå i centrum snarare än avtalsformer och skiljelinjer.

Mattias Johansson, VD, Newsec Asset Management i Sverige

MER stenafastigheter.se

Comments are closed