Content page
Starkt Platzer satsar allt hårdare på projekt | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Starkt Platzer satsar allt hårdare på projekt

Redo börja bygga vid Gamlestads torg. Platser redovisar sitt resultat för det första kvartalet:

  • Hyresintäkterna ökade till 157 mkr (139)
  • Förvaltningsresultatet förbättrades med 14 % till 67 mkr
  • Periodens resultat uppgick till 15 mkr (39)
  • Fastighetsvärdet ökade till 9 924 mkr (9 784)
  • Substansvärdet per aktie uppgick till 39,81 kr (38,62)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,14 kr (0,41)
  • Positivt planbesked från Byggnadsnämnden att påbörja etapp1, omfattande kommande byggrätter om 120.000 kvm i Södra Änggården (idag norra Högsbo).

P-G Persson, VD på Platzer, kommenterar:

– Det råder stor framåtanda i Göteborgsområdet. Kommunerna jobbar aktivt för att få igång byggnation av bostäder och kontorslokaler. Som lokal aktör finns vi i många av de mest intressanta utvecklingsområdena i Göteborgsområdet. Vi arbetar målmedvetet för att få till så många detaljplaner med byggrätter inom både bostäder och lokaler som möjligt. Bostadsbyggrätterna kommer vi att sälja eller byta mot intressanta kommersiella utvecklings- eller förvaltningsobjekt. På det sättet bidrar Platzer till Göteborgs utveckling och säkerställer fortsatt tillväxt i bolaget.

– Under första kvartalet tog vi ett antal viktiga steg i arbetet att få till detaljplaner i våra utvecklingsområden. I Södra Änggården (idag norra Högsbo) fick vi planbesked att påbörja etapp 1, vilken omfattar kommande byggrätter om 120 000 kvm med stort inslag av bostäder. 600 lägenheter i området kommer ingå i Göteborgs Stads Jubileumssatsning BoStad 2021. På Backaplan och i Gamlestaden pågår intensivt arbete med den stadsutveckling som ska leda fram till färdiga detaljplaner. I dagarna kommer vi dessutom att påbörja byggnation av vår profilfastighet på Gamlestads torg.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed