Content page
Gustaf Hermelin: ”Halverad vakans till nästa sommar” | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Gustaf Hermelin: ”Halverad vakans till nästa sommar”

Ett efter köpet av Tribona dubbelt så stort Catena redovisar starka siffror för första kvartalet. Men med förvärvet av Tribona har den tidigare sjunkande vakansgraden rusat uppåt.

– Initialt uppgår vår vakans till drygt 220.000 kvadratmeter. Tack vare god efterfrågan vågar vi ha ambitionen att halvera denna till nästa sommar, säger VD Gustaf Hermelin.

Catenas delårssiffror januari till och med mars:

  • Hyresintäkterna ökade med 54 procent till 176,8 Mkr (114,6).
  • Driftsöverskottet ökade med 48 procent till 126,6 Mkr (85,8).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 2 procent till 56,9 Mkr (55,9).
  • Periodens resultat minskade till 39,9 Mkr (68,4), motsvarande ett resultat per aktie om 1,30 kronor (2,67), varav värdeförändringar på derivat ingår med        -72,9 Mkr (-39,9) och värdeförändringar på fastigheter ingår med 23,4 Mkr (71,7).

MER stenafastigheter.se

Comments are closed