Content page
Makthavarpanelen Bostad: Blocken långt ifrån samsyn i bostadsfrågan | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Makthavarpanelen Bostad: Blocken långt ifrån samsyn i bostadsfrågan

De politiska blocken står långt ifrån varandra i sin syn på hur Sverige ska ta sig ur bokrisen. Regeringspartierna (S och MP) samt Vänsterpartiet tror främst på nybyggnation som lösning på bostadsbristen. Allianspartierna (M, L, C och KD) tror i högre utsträckning på en kombination av byggande av nya bostäder och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Det visar en färsk undersökning från Makthavarpanelen Bostad.

Resultatet från undersökningen visar på tydliga skillnader mellan blocken i frågan om vad som är viktigast för att lösa bostadsbristen. Hela 72 procent av deltagarna från allianspartierna anser att en kombination av nybyggnation och ökad rörlighet på bostadsmarknaden kommer att minska bostadsbristen. Motsvarande siffra för regeringspartierna och Vänsterpartiet är 47 procent. Där anser fler att enbart nybyggnation löser bostadsbristen.

På frågan ”Vad vill du att regeringens bostadspolitiska samtal med oppositionen ska leda till?” svarade hela 92 procent av deltagarna från något av allianspartierna att de vill se ett förändrat system för hyressättning. Motsvarande siffra för S, V och MP är endast 8 procent. I stort sett samma förhållande gäller i frågan om sänkta flyttskatter: 89 procent från allianspartierna vill att dessa skatter sänks mot 28 procent från S, MP och V.

– Fastighetsägarna har länge efterlyst breda blocköverskridande uppgörelser om bostadspolitiken. Våra siffror visar tyvärr att man har en lång väg att gå för att nå en överenskommelse som faktiskt gör skillnad och tar oss ur den här krissituationen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

Av alla tillfrågade i panelen, politiker, branschrepresentanter och experter, anser 61 procent att rörligheten på hela bostadsmarknaden måste ges samma tyngd som nybyggnation för att Sverige ska lyckas ta sig ur den nuvarande bostadskrisen. Ändå diskuteras enbart frågor kopplade till rörlighet för det ägda boendet och inte i det hyrda beståndet i de bostadspolitiska samtalen. Istället har samtalen kommit att fokusera främst på den politiskt okontroversiella frågan att öka byggandet.

– De som står utanför bostadsmarknaden idag har inte råd att efterfråga nybyggt. En ledig bostad i det befintliga beståndet kommer alltid att vara billigare än en nyproducerad. Ökad rörlighet på hela bostadsmarknaden är därför avgörande för att öka tillgången på bostäder som kan efterfrågas av fler, avslutar Reinhold Lennebo.

Om Makthavarpanelen Bostad
Makthavarpanelen Bostad är en panel bestående av 500 branschrepresentanter, experter och förtroendevalda politiker, som under april månad fått frågor om vad de tror är den främsta lösningen på bokrisen samt vad de vill och vad de förväntar sig att partiernas bostadspolitiska samtal ska leda fram till. Panelen administreras av Novus på uppdrag av Fastighetsägarna.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed