Content page
Property Partner förvaltar åt Keyser Fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Property Partner förvaltar åt Keyser Fastigheter

Property Partner får i uppdrag att ansvara för den tekniska förvaltningen och driften av Keyser Fastigheters bestånd. Keyser Fastigheter är ett dotterbolag till EA Gruppen AB. Beståndet består av övervägande kommersiella fastigheter med en yta av ca 30.000 kvm, belägna i Stockholmsregionen.

– Keyser har ett mycket intressant bestånd att förvalta och vi är spända på utvecklingen av deras verksamhet. Därför är vi stolta och glada att bli deras partner i den fortsatta utvecklingen, säger Johnny Molén, Verksamhetschef teknik, Property Partner.

– Vi har varit noggranna i valet av leverantör då vi har vi har ett behov av en partner som bidrar till att öka värdet på våra investeringar, inte minst genom energieffektivisering. Det tror vi att Property Partner kommer att göra, säger Peter Mandel, VD, Keyser Fastigheter.

Keyser Fastigheter är specialiserade på industri, lager och kontor i Stockholms kranskommuner. Bolaget äger och förvaltar ett 15-tal fastigheter på över 30.000 kvm. Keyser Fastigheter har också en uttalad målsättning att öka beståndet av fastigheter och också på nytt engagera sig i bostadsfastigheter.

Property Partner ägs och leds av Marcus Gärdebrandt. För närvarande förvaltas över en miljon kvm fastigheter med blandade uppdrag inom ekonomisk och teknisk förvaltning. Beståndet är spritt på ett flertal orter i Sverige som t.ex. Stockholm, Uppsala, Malmö, Lund, Södertälje, Eskilstuna, Skövde och Sundsvall. Bolaget omsatte 45 miljoner kronor 2015 och har ca 40 medarbetare. Kundportföljen utgörs av bl.a. Klövern, AXA Real Estate, Hemfosa, TH Real Estate, Hemsö, Profi, Niam och RevCap.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed