Content page
Nationella läkemedelsstrategin 2016-2018 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nationella läkemedelsstrategin 2016-2018

Den nationella läkemedelsstrategin är en samverkansplattform för att möjliggöra en jämlik tillgång till läkemedel för hela befolkningen med utgångspunkt i den enskilda människans behov och att säkerställa en miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed