Content page
Människorna och mötesplatserna utanför mässområdet | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Människorna och mötesplatserna utanför mässområdet

Några veckor efter branschens stora mässa MIPIM känns det lite skönt att knyta ihop säcken och fundera över hur världen av fastigheter påverkas av den riktiga världen och vad som håller på att hända i och kring Sveriges köpcentrum.

I mitten av mars återkommer årligen världens största fastighetsmässa nere på Franska Rivieran. Den är en plats för möten kring fastigheter och satsningar i främst Europa men också i andra delar av världen. Alla är där och vill träffas och det första som slår en är hur öppna och engagerade de flesta deltagare är. Målet är att se och synas, knyta kontakter och marknadsföra sina företag och för att göra det behövs medvetna satsningar och bra förarbete. Många kommuner och företag som deltar har en tydlig hållbarhetsagenda som förmedlas. Och alla pratar stadsutveckling.

Ovanligt ofta har frågan kring bostäder i anslutning till redan befintliga köpcentrum kommit upp i samtalen. Att komplettera en redan byggd struktur med nya bostäder är självklart ingen lätt sak, men den sociala aspekten gör det både spännande och lönsamt.

Livet i en stad är diversifierat och varierat, men har några gemensamma faktorer. Människorna och mötesplatserna. En plats man vill lämna snarast möjligt ger inte utrymme för spirande liv och skapar inte förutsättningar för interaktion. Handeln ses ofta som lösningen, men frågan är om vi inte tillskriver handeln alltför stor roll?

IKEA har öppnat butiker i citylägen ibland annat Hamburg. Tänk så förödande det skulle vara med en sluten plåtbyggnad mot en livligt trafikerad stadsgata. Istället öppnar sig deras butik på samma sätt som övriga butiker på gatan mot just de gående. Man kan låna cyklar, med vagn om man så vill, som kunderna kan köra hem sina varor med. När nu bilåkandet minskar är bostäder nära centrum attraktivt.

Flera gallerior och köpcentrum som uppförts under senare åren har tagit fasta på detta och integrerat bostäder i strukturen redan från början. Mall of Scandinavia har bostäder ovanpå, Täby Centrum får en helt ny stadsdel i sin direkta anslutning. Men de centrum och handelsplatser som redan står runt om i Sverige har en outnyttjad potential att skapa liv och mötesplatser för nya boende.

Tänk om de områden med ”köplador” som byggts under de senaste årtiondena fick ett annat sammanhang. En stadsstruktur med trottoarer, torg och serveringar, och nya bostäder som ger konsumtionen ett berättigande. En plats där man bor och inte bara åker till med bil för att sedan lämna när inköpen är avklarade.

Låter hoppfullt tycker jag.

Staffan Corp, vd Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB

MER stenafastigheter.se

Comments are closed