Content page
Vision e-hälsa 2025 | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Vision e-hälsa 2025

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed