Content page
Sagax emitterar obligationslån | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sagax emitterar obligationslån

Sagax har emitterat ett icke säkerställt femårigt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 1 000 miljoner kronor. Obligationslånet löper till 2021 med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta + 4,75 procentenheter.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed