Content page
Pangea kliver fram i megaaffärer | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Pangea kliver fram i megaaffärer

Bjölgerud: Ett skolboksexempel. Vid förvärvet av Norrporten använde sig Castellum av Pangea, Carnegie och Gernandt & Danielsson som rådgivare. De två sistnämnda fokuserade på finansiering och bolagsfrågor, respektive legala frågor medan Pangea skötte det mesta som gällde fastighetsbeståndet.

Från att tidigare ha varit kända som framgångsrika i många affärer i regionorter etc har Pangea de senaste åren klivit fram i de riktigt stora affärerna.

Under de senaste fem åren har man varit med i fyra affärer (inklusive den senaste) över 10 miljarder.

Förra året var det Citycons förvärv av Sektra med fastigheter för 14 miljarder, 2014 var det Starwoods köp av Sveareal och Fortin med fastigheter för totalt 11,5 mdr och 2012-2013 var det Kungsledens försäljning av 50 % av Hemsö för 10.4 mdr (avser fastighetsvärde för halva beståndet).

I alla ovanstående affärer, förutom den med Kungsleden, har man varit rådgivare till köparen.

Pangea har haft djup kännedom om Norrportens bestånd genom en rad affärer man genomfört det senaste decenniet och där Norrporten funnits med som köpare eller säljare.

– Vi såg redan för ett par år sedan att det kunde öppna sig möjligheter med Norrporten, det fanns tydliga tecken på att en förändring var på gång säger Pangeas VD Bård Bjölgerud till Fastighetsvärlden.

Bland dem man presenterade idén för då fanns Castellum, och de gillade vad de såg. De gjorde ett grundligt förarbete vilket gjorde Castellum redo att agera när tillfälle skulle ges.

När AP2 och AP6 sedan förra året tog beslut om att man skulle avyttra ägandet i Norrporten inleddes en process där man höll öppet för såväl börsnotering som försäljning.

Initialt kontaktades omkring 40 olika aktörer varav hälften var intresserade. Efter ytterligare sållning fanns fyra kvar som konkurrerade.

Pangea och Carnegie var rådgivare till Castellum sedan tidigare och det blev en lång och krävande resa.

– Det har tagit mycket kraft och tagit tid, men det är ju normalt vid transaktioner av den här kalibern, kommenterar Pangeas VD Bård Bjølgerud Castellums Norrportenaffär.

Han framhåller transaktionens storlek, portföljens uppbyggnad, köparens behov av expansionskapital som förklaring till det.

– Men alla inblandade har varit mycket professionella, utan det hade det aldrig blivit någon affär. Det är ett skolboksexempel i hur man gör en stor bolags- och fastighetstransaktion, säger Bjølgerud.

Fastighetsvärlden Idag 2016-04-20

MER stenafastigheter.se

Comments are closed