Content page
Tyréns förvärvar AQ Arkitekter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tyréns förvärvar AQ Arkitekter

Tyréns förvärvar Eskilstunabaserade AQ Arkitekter AB med 58 medarbetare i Stockholm, Eskilstuna och Visby. Förvärvet, som innebär att Tyréns fördubblar sin kapacitet inom arkitektur, är en kraftfull satsning på arkitektur som tjänsteområde och Mälardalen som expansiv region.

– Förvärvet är ett mycket positivt steg i Tyréns strategi för tillväxt. Tillsammans med AQ Arkitekter kan vi erbjuda kunderna fler kreativa och tekniskt samordnade lösningar i tidiga skeden. AQ:s specialistkompetens inom gestaltning och kvalificerade tekniska kunskap gör dem till en perfekt partner i vår strategiska satsning på arkitektur, säger Ulrika Francke, VD på Tyréns.

AQ Arkitekter bedriver verksamhet inom arkitektur, landskapsarkitektur, samhällsplanering, byggnadsvård och restaurering samt illustration och visualisering.

Några av företagets största kunder PEAB, NCC, Kungsleden, Norrköpings kommun, Eskilstuna Kommunfastigheter, Botkyrkabyggen, Svenska Bostäder, Huge och Statens Fastighetsverk.

Bland tidigare och pågående uppdrag finns bland annat ny- och ombyggnader av flerbostadshus, bostäder, skolor, förskolor, äldreboenden, idrotts- och fritidsanläggningar, kontor, kulturlokaler och kommersiella lokaler.

– Vår bransch och samhället i stort står inför stora utmaningar, inte minst vad gäller bostadsbristen och hållbarhetsfrågor. Det kommer att krävas närmare samarbeten mellan olika teknikdiscipliner för att möta de utmaningarna och tillsammans med våra nya kolleger på Tyrens står vi väl rustade. Under förvärvsprocessen har vi lärt känna Tyrens och funnit att vi delar grundläggande värderingar kring medarbetare, affärer och ansvar vilket känns väldigt bra, säger Magnus Parkler, VD på AQ Arkitekter.

Fastighetsvärlden Idag 2016-04-18

MER stenafastigheter.se

Comments are closed