Content page
D Carnegie emitterar miljardobligation | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

D Carnegie emitterar miljardobligation

D Carnegie har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om en miljard kronor med en löptid om tre år. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibors tremånadersränta + 400 punkter och har slutligt förfall i april 2019.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed