Content page
Uppdrag om nationell samordning för utsatta EU-medborgare och stärkt stöd till socialtjänsten | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Uppdrag om nationell samordning för utsatta EU-medborgare och stärkt stöd till socialtjänsten

Idag fattade regeringen beslut om att ge länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att utveckla nationell samverkan och samordna arbetet vad gäller utsatta EU-medborgare. Socialstyrelsen får också i uppdrag att utarbeta ett stöd för socialtjänstens arbete i mötet med gruppen. Regeringens pågående arbete fortsätter med dialogmöte i Sverige, samarbete med Rumänien och Bulgarien samt samtal på EU-nivå.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed