Content page
Prubor säljer till D Carnegie & Co för 115 miljoner | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Prubor säljer till D Carnegie & Co för 115 miljoner

Ingick 1.900 lägenhet i Eskilstuna i köpet 2014 från Acta. D. Carnegie & Co har tecknat avtal om att förvärva en fastighetsportfölj i Eskilstuna. Säljare är Prubor Förvaltning AB. Beståndet består av sex fastigheter och utgörs av 136 lägenheter med ett totalt hyresvärde på cirka 10 Mkr. Överenskommet underliggande fastighetsvärde är 115,5 Mkr. Affären sker i bolagsform, med tillträde i juli 2016.

De sex fastigheterna har en uthyrbar area om totalt cirka 10.000 kvadratmeter och de flesta är belägna i omedelbar anslutning till D. Carnegie & Co:s bestånd i Eskilstuna.

– Det här förvärvet kompletterar de fastigheter vi redan har i Eskilstuna på ett mycket lönsamt och effektivt sätt, säger Ulf Nilsson, VD för D. Carnegie & Co.

I juni 2014 köpte D. Carnegie & Co ett stort bestånd i Eskilstuna. Det var i samband med paketförvärvet från Acta/Obligo för 6 miljarder kronor som det ingick 1.904 lägenheter i Eskilstuna.

Fastighetsvärlden Idag 2016-04-11

MER stenafastigheter.se

Comments are closed