Content page
​Stena Fastigheter Malmö stöttar ungas innovationskraft | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

​Stena Fastigheter Malmö stöttar ungas innovationskraft

Datum: 2016-04-12 06:00
Text:

20-21 maj 2016 arrangeras InnoCarnival Skåne på Malmö Live i Malmö. Innovationskarnevalen bygger på barn och ungas idéer om hur samhället blir mer hållbart – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Stena Fastigheter Malmö medverkar som partner och får hjälp av flera skolklasser att fundera på framtidens miljöhus och hur vi kan få fler att sortera sina sopor. Stena Fastigheter Malmö delar också ut priset till den vinnande grundskoleklassen, en studieresa till Samsö i Danmark. 

- Innovation är ett av Stena Fastigheters kärnvärden, så vi brinner för ämnet. Här riktas elever och studenters innovationskraft mot hållbarhetsfrågor där vi som företag får hjälp att lösa faktiska utmaningar. Att möjliggöra för unga att göra något konkret för miljön samtidigt som de utvecklar sin innovativa förmåga i kombination med ledarskap och entreprenörskap tycker vi är viktigt, säger Cecilia Fredholm, Chef kommunikation och social hållbarhet, Stena Fastigheter Malmö. 


Innovationskarnevalen med 3000 deltagare blir en slags marknadsplats där elever och studenter kan visa upp sina lösningar, några av dem kanske också vill testa att sälja dem på plats. I InnoCarnival Skåne är det fokus på de ungas visioner – men också deras konkreta lösningar för att nå fram dit.


Katedralsskolan i Lund är en av de skolor som deltar. Ekonomiprogrammets elever har valt att hitta lösningar åt Stena Fastigheter på framtidens miljöhus och sopsortering. Eleverna har startat upp arbetet i grupper och arbetet tar avstamp i olika utgångspunkter:


- Vår lösning riktar sig på att få fler av Stena Fastigheters hyresgäster att källsortera bättre, enklare och smartare. Vi tror att engagemang är en viktig del men för ett större engagemang krävs bättre förutsättningar och vi har därför detta som utgångspunkt, säger en av grupperna.

-Vi har försökt samla information om varför Stena Fastigheters kunder inte källsorterar korrekt. Vi har besökt Stena Fastigheter i både Lund och Malmö för att försöka förstå vad det är som brister i soprum. Dessutom har vi intervjuat hyresgäster hos Stena Fastigheter för att se vad det är just de tycker brister i sophanteringen, säger en av de andra grupperna.


En längre artikel om gruppernas arbete kommer och deras arbete kommer att gå att följa här fram till att tävlingen avgörs i maj.

Stena Fastigeter arbetar för en hållbar utveckling på flera sätt, dels genom ambitiösa miljömål och dels genom vår relationsförvaltning där vi bidrar till att fler barn och ungdomar får en bra utbildning, meningsfull fritid och blir bättre rustade för arbetslivet.


InnoCarnival Skåne pågår 20-21 maj och är öppen och gratis för alla besökare. Malmö stad är huvudarrangör för InnoCarnival Skåne tillsammans med Region Skåne. Projektet genomförs i nära samarbete med ett flertal kommuner i regionen, små och stora företag, ideella föreningar och samtliga lärosäten. Läs mer på www.innocarnival.se

MER stenafastigheter.se

Comments are closed