Content page
Tolktjänst för vardagstolkning | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tolktjänst för vardagstolkning

I promemorian föreslås en lag om tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed