Content page
Remiss SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria S2016/01612/FS Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Remiss SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria S2016/01612/FS Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2016:14 En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria S2016/01612/FS Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed