Content page
Förslag: ändrad tomträttsavgäld | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förslag: ändrad tomträttsavgäld

Höjd avgift för många. Exploateringskontoret vid Stockholms stad föreslår att avgälderna för tomträtt ändras.

För flerbostadshus ska markens värde beräknas utifrån försäljningar gjorda i området. Förslaget är att sedan utgå från 30 procent av markens bedömda värde. Staden hyr ut mark till 3 900 flerbostadshus.

För flerbostadshus innebär förslaget en genomsnittlig höjning med ungefär 50 kr/kvm BTA.

Med det nya förslaget skulle intäkterna till staden öka med ca 600 miljoner kronor efter en tioårsperiod, när de flesta avtal omförhandlats.

Förslaget ska nu ut på remiss och sedan beslutas av kommunfullmäktige.

Fastighetsvärlden Idag 2016-04-04

MER stenafastigheter.se

Comments are closed