Content page
Castellum skapar nytt – slår ihop dotterbolag | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Castellum skapar nytt – slår ihop dotterbolag

Castellum samlar hela koncernen under det gemensamma varumärket Castellum och skapar en ny struktur för verksamheten. De sex dotterbolagen blir fyra regioner: Väst, Stockholm, Mitt och Öresund.

Samtidigt påbörjas ett arbete med att skapa en mer enhetlig organisation, gemensamma supportfunktioner samt kvalitativa och effektiva stödprocesser. Castellum startar även ett antal strategiska initiativ för att utveckla nästa generations städer.

– Nu tar vi Castellum till nästa nivå och sätter formen för vår fortsatta tillväxt. Genom den här förändringen stärker vi vår lokala beslutskraft och snabbhet, samtidigt som vi ännu bättre utnyttjar vår storlek och utvecklingen på marknaden för att växa, utveckla vår affär och leverera värde till våra aktieägare, säger Henrik Saxborn, VD vid Castellum.

Strukturen förenklas genom att dagens sex dotterbolag blir till fyra regioner:

  • Eklandia Fastighets AB och Harry Sjögren AB slås ihop och bildar Region Väst i Castellum, som kommer att ledas av Cecilia Fasth. (FV öppnade för den möjligheten i en text i januari, läs mer här).
  • Fastighets AB Corallen och Aspholmen Fastigheter AB slås ihop och bildar Region Mitt i Castellum, som kommer att ledas av Claes Larsson.
  • Fastighets AB Brostaden blir Region Stockholm i Castellum och kommer att ledas av Anders Nilsson.
  • Fastighets AB Briggen blir Region Öresund i Castellum och kommer att ledas av Ola Orsmark.

Ett gemensamt varumärke och en förenklad struktur ska skapa affärsmöjligheter genom ökad tydlighet i kontakt med kunder, leverantörer, nuvarande och potentiella medarbetare samt andra externa intressenter. Lokalt fokus stärks genom att affärsområdescheferna får en mer framskjuten roll och förändrade kundbehov ska mötas genom att bygga upp specialistfunktioner och därigenom utnyttja koncernens storlek.

Claes Junefelt, tidigare VD för Fastighets AB Corallen, kommer att fortsätta som projektutvecklingschef inom Region Mitt i Castellum. Christer Sundberg, tidigare VD för Harry Sjögren AB, kommer enligt tidigare kommunikation att gå i pension under våren.

Fastighetsvärlden Idag 2016-04-04

MER stenafastigheter.se

Comments are closed