Content page
Kungsleden säljer dubbelt – bantar till 64 orter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kungsleden säljer dubbelt – bantar till 64 orter

Kungsleden säljer köpcentrumet Midgård i centrala Köping samt två fastigheter i Norrtälje. Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 97 miljoner kronor. Förvärvar gör Sterner Stenhus Fastigheter respektive Genova Property Group.

Fastigheten Midgård 12 är belägen i centrala Köping och omfattar drygt 3.500 kvm handel och kontor. Kungsleden avyttrar fastigheten till Sterner Stenhus Fastigheter och frånträde sker den 2 maj.

Kungsleden förvärvade Midgård från NREP i november 2010 som del i en paketaffär om sju handelsfastigheter om totalt 48.500 kvm (läs mer här). NREP i sin tur köpte fastigheten i en annan paketaffär från Atrium Ljungberg 2007 (läs mer här).

Projektfastigheten Handelsmannen 1 och industri-/handelsfastigheten Storsten 2 ligger i centrala Norrtälje och förvärvas av Genova Property Group

Fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta om knappt 9.900 kvm.  Byggmax är hyresgäst i fastigheten Storsten 2. Handelsmannen 1 är vakant till 75 procent. För fastigheten pågår ett arbete för ändring av detaljplan för framtida utveckling av bostäder.

Genovas köpeskilling är 65 miljoner kronor.

Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 97 Mkr vilket är i nivå med bokfört värde. Försäljningarna innebär att Kungsleden lämnar Köping och Norrtälje kommun vilket minskar den geografiska närvaron till 64 kommuner.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed