Content page
Ökat utländskt intresse för svenska fastigheter | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ökat utländskt intresse för svenska fastigheter

Högre volym än 2015. Omsättningen på den svenska fastighetsmarknaden är fortsatt hög, visar en sammanställning från Cushman & Wakefield. Under första kvartalet i år uppgick transaktionsvolymen till 28,5 miljarder kronor. Det är drygt 5 miljarder mer än motsvarande period 2015 och den näst högsta volymen under ett första kvartal de senaste tio åren.

Jämfört med första kvartalet 2015 var affärerna i genomsnitt större i år och hade ett större inslag av utländska köpare.

Kvartalet karaktäriserades av ett antal större portföljaffärer med en variation av  fastighetstyper. Dessa affärer stod för 40 procent av totalvolymen. Därmed sjönk också de enskilda segmentens andel av totalvolymen jämfört med föregående år.

Det största enskilda segmentet omsättningsmässigt var kontor, vars andel uppgick till 20 procent, bostäder stod för 17 procent, handel för 7,1 procent och industri- och logistikfastigheter uppgick till 5,9 procent.

Stockholm och marknaderna utanför storstadsregionerna attraherade mest kapital under kvartalet. Stockholm stod för cirka 38,6 procent av investeringsvolymen och marknaderna utanför storstadsregionerna attraherade 17,5 procent. Västra Götalands andel var 8,1 procent och Skånes andel 7,2 procent.

– Vi tror att den höga transaktionsaktiviteten fortsätter under andra kvartalet, de förutsättningar som drivit marknaden under 2014 och 2015 är fortfarande intakta. Låg ränta, stark tillväxt i ekonomin och många olika typer av motiverade köpare. En positiv skillnad jämfört med 2015 är att de utländska investerarnas förvärv ökat under de senaste månaderna, en negativ skillnad är att bankerna har blivit något mer restriktiva i sin syn på utlåningen till kommersiella fastigheter, säger Daniel Anderbring, head of investment strategy, på Cushman & Wakefield.

Fastighetsvärlden Idag 2016-03-31

MER stenafastigheter.se

Comments are closed