Content page
Många frågetecken kring höghastighetsjärnväg och nya bostäder | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Många frågetecken kring höghastighetsjärnväg och nya bostäder

Oklarheterna är många i Sverigeförhandlingens förslag kring hur höghastighetsjärnvägar ska finansieras och hur många bostäder satsningen kan leda till. Det menar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna, som varnar för dubbelbeskattning av fastighetsägare och en alltför optimistisk uppskattning om möjligheterna till nya bostäder.

Det är i Fastighetsägarnas remissvar på Sverigeförhandlingens förslag kring höghastighetsjärnvägens finansiering som Rikard Silverfur varnar för dubbelbeskattning av fastighetsägare. 

Sverigeförhandlingen föreslår dels att höghastighetsjärnvägen ska finansieras genom en lokal infrastrukturskatt för de fastighetsägare som gynnas av järnvägen, dels att fastighetsägare ska betala finansiering genom införandet av en värdeåterföring till kommunen i exploateringsavtal. Det riskerar att leda till en dubbelbeskattning, där fastighetsägare får betala två gånger för infrastrukturen, säger Rikard Silverfur och fortsätter.

– Riksdagen beslutade nyligen att begränsa innehållet i exploateringsavtal och förslaget om införa en värdeåterföringsklausul går stick i stäv mot detta. Istället bör ett separat regelverk som bygger på frivillighet kring värdeåterföring införas, säger Rikard Silverfur.

Utredningen uppskattar kostnaderna för investeringarna i höghastighetsjärnväg till 190-320 miljarder kronor. Ett förvånansvärt stort spann vars högre gräns motsvarar hela den totala infrastrukturbudgeten under 20 åren. Risken är stor för att en satsning av den här storleken tränger ut viktiga investeringar i den regionala och lokala tågtrafiken, som har störst betydelse för regionala bostads- och arbetsmarknader anser Rikard Silverfur.

– Bra kommunikationer är avgörande för den regionala arbetsmarknaden och lokala bostadsmarknaders utveckling. Risken är stor att region- och lokaltrafik får stryka på foten och att de 100 000 nya bostäder som Sverigeförhandlingen tror kommer att byggas kommer bli avsevärt färre, säger Rikard Silverfur.

Här kan du läsa hela remissvaret.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed