Content page
Oscar fullföljer emission av nya preferensaktier | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Oscar fullföljer emission av nya preferensaktier

Oscar Properties fullföljer de två riktade nyemissionerna av preferensaktier av serie B, och tillförs totalt 197,6 miljoner kronor. Aktierna ska noteras på Nasdaq Stockholm och bolaget planerar att genomföra ytterligare en eller flera emissioner till allmänheten för att uppfylla Nasdaq Stockholms spridningskrav.

MER fastighetssverige.se

Comments are closed