Content page
Skärp kraven på informationsplikt vid renoveringar | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skärp kraven på informationsplikt vid renoveringar

Tydlig och tidig information till hyresgästerna är det viktigaste verktyget för en lyckad renovering. En förändrad lagstiftning som ger större hyresgästinflytande riskerar däremot att leda till att nödvändiga renoveringar inte genomförs, när det är nuvarande hyresgästers betalningsvilja och inte fastighetsägare bedömning av investeringsbehov som får styra renoveringarnas omfattning. Det framkom vid ett lunchseminarium hos Fastighetsägarna Sverige i dag. Deltog gjorde bland andra regeringens renoveringsutredare, Agneta Börjesson.
Riksdagsledamot Agneta Börjesson (MP) leder regeringens utredning om stärkt ställning för hyresgäster och inledde seminariet med att beskriva utredningens uppdrag, som ska undersöka hur reglerna om hyresgästers inflytande över förbättrings- och ändringsarbeten tillämpas och om hyresgästernas inflytande bör stärkas. En viktig del av utredningens uppdrag är att se över hur antalet tvister mellan hyresgäster och fastighetsägare kan minska i samband med renovering. Agneta Börjesson betonade vikten av kommunikation och tidig information om nya hyresnivåer i samband med renoveringar. 

Seminariet fortsatte med att Sophia Mattsson-Linnala, vd för Huge Bostäder och tidigare finanschef för SABO, och Lennart Karlsson, vd Heba, föredrog därefter hur de jobbar med hyresgästdialogen inför en renovering. Sophia Mattsson-Linnala framhöll att renoveringar är efterfrågade av hyresgästerna men att det ofta finns ett missnöje med den nya hyresnivån.

Såväl Sophia Mattsson-Linnala och Lennart Karlsson ansåg att en god dialog med hyresgästerna inför en renovering är avgörande för en lyckad renovering. Lennart Karlsson utryckte en oro för att ett stärkt hyresgästinflytande kan leda till att nödvändiga renoveringar inte genomförs, eftersom fokus ofta ligger på att hålla nere hyrorna för de befintliga hyresgästerna. Hans rekommendation är istället att höja bostadsbidragen. I den frågan fick han medhåll av Sophia Mattsson-Linnala, som även menade att renoveringar och hyresnivåer ska vara en fråga för hyresmarknadens parter och inte lagstiftaren.

För fastighetsägare är det självklart att lyssna på enskilda hyresgäster vid renoveringar. Det är en del av en normal kundrelation där kundens synpunkter är viktiga, menar Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna Sverige.

– Som konsumentorganisation har Hyresgästföreningen naturligtvis en viktig roll att kunna företräda enskilda hyresgäster som upplever sig hamna i kläm i samband med ombyggnadsprojekt.  Men vi kan aldrig acceptera att Hyresgästföreningen ges rätt att bestämma vilka renoveringar som ska genomföras och hur. Med äganderätten och det långsiktiga ansvaret för fastigheten följer att fastighetsägaren måste få råda över det. Lyhördhet gentemot befintliga hyresgäster och eventuella samrådsförfaranden kan dock minska risken för långdragna tvister, säger Martin Lindvall.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed