Content page
Så kan regeringen snabbt skapa bostäder för nyanlända | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så kan regeringen snabbt skapa bostäder för nyanlända

Under 2016 väntas lika många fly från krig, kriser och humanitär nöd som under 2015. I en situation med omfattande bostadsbrist i 250 av 290 kommuner är inte status quo inom bostadspolitiken ett alternativ. I väntan på långsiktiga strukturreformer kan regeringen underlätta för fler att få en bostad genom att skrota avdragsförbud vid uthyrning av bostäder, införa undantag i plan- och bygglagen (PBL) och rikta om byggsubventionerna för att öka möjligheterna för fler att efterfråga en bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Det skriver Fastighetsägarna Sveriges vd Reinhold Lennebo i en debattartikel i Dagens Samhälle.

När Migrationsverket och kommunerna nu tvingas ta till den ena nödlösningen efter den andra för att hitta boenden, vilket inkluderar ekonomiskt stöd för olagliga köp av hyreskontrakt, säger det sig självt att det inte är en framkomlig väg att stoppa huvudet i sanden, anser Reinhold Lennebo.

– Regeringen kan inte längre stjälpa över uppgiften att få fram fler boenden på kommunerna när den inte ger förutsättningarna. Flera av de reformer som krävs för att öka utbudet av bostäder har karaktären av en slow-fix, med långsiktiga reformer och övergångsregler under en längre tid. Men det finns också åtgärder som regeringen kan genomföra snabbt för att underlätta för fler att få tillgång till en bostad, säger Reinhold Lennebo

I början av december 2015 uppmanade Fastighetsägarna tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv finansminister Magdalena Andersson att omgående avskaffa dagens förbud mot avdragsrätt för ingående moms för uthyrning av stugbyar, hotell, vandrarhem och liknande som tillfälliga bostäder för flyktingar.

– Med dagens regler riskerar fastighetsägare som hyr ut lokaler till bostäder en skattesmäll om Skatteverket bedömer uthyrningen som ”stadigvarande bostad”, vilket har förekommit. Då medges inte momsavdrag och företagen kan tvingas återbetala moms på investeringar upp till tio år bakåt i tiden. Här finns en möjlighet för regeringen att snabbt öka utbudet av tillgängliga bostäder och vi förvånas över att inget hänt ännu, säger Reinhold Lennebo.

Boverket föreslog i november i en skrivelse till regeringen att det bör införas möjlighet till tidsbegränsade undantag från kraven i plan- och bygglagen vid extraordinära händelser, som en omfattande invandring under kort tid.

– Trots att det gått fyra månader sedan Boverket lämnade sitt förslag och att situationen nu är än mer akut, när kommunerna från och med 1 mars är skyldiga att ta emot asylsökande, har regeringen ännu inte reagerat på Boverkets skrivelse. För att det ska vara möjligt för kommunerna att snabbt möta behovet av bostäder krävs undantag från dagens regler. Dagens regelverk är omständligt och betungande även för ordinära situationer, som allt mer karaktäriseras av akut bostadsbrist, säger Reinhold Lennebo.

– Den passivitet regeringen visar upp leder till en frustration hos alla de som står utan en bostad, kommunföreträdare och fastighetsägare. Fastighetsägarna uppmanar därför regeringen att visa politiskt ledarskap i bostadsfrågan och genomföra de åtgärder som kan bidra till fler bostäder på både kort och lång sikt, avslutar Reinhold Lennebo.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle.

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed