Content page
Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen

Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet. Arbetsgruppen har haft i uppgift att se över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid med bibehållen sjukersättning och att ta fram vissa förslag som ger bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete. Promemorian innehåller förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed