Content page
Fastighetsägarens ansvar i nyutgåva | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fastighetsägarens ansvar i nyutgåva

Ett fastighetsinnehav ställer höga krav på ägaren. En fastighetsägare svarar inte bara för sin fastighets tekniska standard och säkerhet utan har även ett långtgående ansvar för hälsan och säkerheten hos dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten. Nu har en nyutgåva av vår populära skrift Fastighetsägarens ansvar kommit ut. I skriften finns en översikt över merparten av de lagkrav, förordningar och föreskrifter som styr den tekniska förvaltningen av en fastighet.

 Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige och ansvarig för skriftens framtagande, den åttonde upplagan i ordningen.

– Fastighetsägarna har tillsammans med organisationerna HSB och Sabo uppdaterat 2016 års upplaga av Fastighetsägarens ansvar. Vi vet att skriften används flitigt och är mycket efterfrågad och därför känns det extra roligt att den nu finns i nytryck i Fastighetsägarnas webbshop

Vad är nytt i denna åttonde upplaga av Fastighetsägarens ansvar?

– I den nya upplagan finns förstås flera nya avsnitt med som tar upp de lagkrav, förordningar och föreskrifter som tillkommit eller ändrats sedan förra upplagan kom ut 2012. Ett helt nytt avsnitt är bland annat det om elektronisk personalliggare som infördes som obligatoriskt krav i januari i år och avsnittet om energikartläggning i stora företag som infördes i juni 2014. Flera föreskrifter från relativt nybildade Folkhälsomyndigheten finns numera beskrivna i skriften.

Varför ska man läsa Fastighetsägarens ansvar?

– Boken ger bra en bra ögonblicksbild över aktuell information som en fastighetsägare måste känna till. Som fastighetsägare har du ett långtgående ansvar för hälsan och säkerheten hos boende och anställda. Men det räcker inte, fastighetsägaren har dessutom ett nästan lika långtgående ansvar för att själv kontrollerar att gällande bestämmelser följs – så kallad egenkontroll. Skriften Fastighetsägarens ansvar ger en samlad bild över vad ansvaret innebär och ger en hjälp till fastighetsägare att möta detta ansvar.

Vem ska läsa fastighetsägarens ansvar?

– Fastighetsägarens ansvar kan användas av privata och kommunala fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar, men även av förvaltare. Min förhoppning är också att skiften kommer att användas av de kommunala tjänstemän som utför kontroller och att den på så sätt även kan bidra till att åstadkomma en effektivare och likvärdig kommunal tillsyn.

 

MER fastighetsagarna.se

Comments are closed