Content page
Hemfosa redo expandera mer – gör emission | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Hemfosa redo expandera mer – gör emission

Hemfosa offentliggjorde på tisdagsmorgonen en företrädesemission om cirka 1.800 miljoner kronor.

Teckningsperiod är 26 april – 10 maj.

Syftet är att använda emissionslikviden till finansiering av fastighetsförvärv som bolaget kontinuerligt utvärderar som en del i den löpande verksamheten samt investeringar i befintliga fastigheter.

Största ägare i Hemfosa, enligt uppgift från årsskiftet är: Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Fondförvaltning, AMF Försäkring, Kåpan Pensioner, Lannebo Fonder och Swedbank Robur.

I kallelsen till Hemfosas årsstämma framgår även följande:

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att Bengt Kjell, Jens Engwall, Anneli Lindblom, Caroline Sundewall och Ulrika Valassi ska omväljas till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, samt att inga suppleanter ska väljas. Till ny ledamot föreslås Per-Ingemar Persson. Magnus Eriksson och Daniel Skoghäll har avböjt omval.

Valberedningen bedömer det som önskvärt att framöver eftersträva att styrelsen ska bestå av sju ledamöter. Då valberedningen endast kort före offentliggörande av kallelsen till årsstämman informerades om att Magnus Eriksson avböjer omval så har valberedningen, inför denna årsstämma, valt att föreslå att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, vilket bedöms utgöra ett erforderligt antal ledamöter.

FV Idag 2016-03-15

MER stenafastigheter.se

Comments are closed