Content page
Ebab och BSK i unikt projekt i vid Strömmen i Norrköping | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ebab och BSK i unikt projekt i vid Strömmen i Norrköping

Ännu ett spännande projekt vid Strömmen. Projektet Yllefabriken är ett av Norrköpings mest spännande omvandlingsprojekt och berör en av de sista stora orörda industribyggnaderna i centrala Norrköping. Ebab och BSK Arkitekter har i uppdrag att förvandla Nyborgs gamla yllefabrik från 1900-talets första hälft, till ett klimatsmart bostads- och kontorshus.

Yllefabriken har ett fantastiskt läge precis intill Strömmen i centrala Norrköping. De gamla industribyggnaderna ska inrymma ca 100 lägenheter med både hyres- och bostadsrätter, samt ca 5.000 kvm kontor och handel. Projektet kräver mycket stor respekt för det kulturhistoriska arvet.

– Att en gammal välbyggd fastighet återbrukas och fylls med nytt liv är en av grundbultarna i projektet. Det gröna innehållet kommer också tydligt att speglas i flera av de lösningar som vi planerar, säger Lennart Berg, VD för Ebab Fastighetsutveckling AB och projektledare för Yllefabriken.

I kvarteret planerar man dessutom en naturlig och levande mötesplats med kultur- och hållbarhetsförtecken; en destination med spännande småbutiker, matställen och kanske en saluhall. Kontoren får stora öppna ytor för modern kontorsverksamhet i en mycket inspirerande miljö. Preliminär byggstart är 2016 och inflyttning preliminärt under 2018.

– Vi kommer särskilt att tillvarata industribyggnadernas unika rumsliga kvaliteter. Takhöjden och de stora fönstren ger en mycket speciell karaktär och fantastiska vyer. Goda förebilder finns i stora städer i andra länder, som New York och Amsterdam, säger Svante Bergman, ansvarig arkitekt på BSK Arkitekter.

Uppdragsgivare är det nybildade Gamlebro AB, som i sin tur ägs av kommunalägda Hyresbostäder, Heimstaden Investment AB och Ståhl Invest i Norrköping AB. Inom kvarteret planerar man även för nybyggnader som bland annat ska innehålla ca 50 lägenheter.

Ett annat projekt vid Strömmen som nyligen färdigställts är Katscha. Det är nominerat för Mipim Awards, läs mer här.

Fastighetsvärlden Idag 2015-03-15

MER stenafastigheter.se

Comments are closed