Content page
AGL byter namn till JLL Debt & Financial Advisory | Fastighetsförvaltaren

SENASTE JOBB

• No Posts Found

AGL byter namn till JLL Debt & Financial Advisory

JLLs förvärv av AGL godkändes av Finansinspektionen i december 2015 och all personal har nu flyttat in i JLLs lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm.

JLL Sverige har nu totalt 120 anställda, varav 15 är verksamma i Debt & Financial Advisory.

Namnbytet sker som ett naturligt steg då teamet har nära samarbete med JLLs övriga Debt Advisory-team inom EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika).

– JLL Debt & Financial Advisory tillför kompetens både nationellt och internationellt inom områden som finansiering, derivattransaktioner, finansiella strategier och treasury support, säger Chris Holmes, European Director Debt Advisory, JLL EMEA Capital Markets.

Teamet utgör ett kompetenscentrum för derivat inom hela EMEA och genomförde en första derivattransaktion med Londonbaserade banker redan i december 2015. Kunden var en internationell investerare som förvärvade en större fastighet i London och som behövde hjälp att köpa räntederivat för att skydda investeringen.

– Verksamheten i JLL Debt & Financial Advisory bedrivs i ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn vilket möjliggör ett breddat erbjudande inom JLL Capital Markets. Med Debt & Financial Advisorys finansiella kompetens och kundförtroende, skapar vi ett exklusivt kunderbjudande inom affärsområdet Capital Markets där Debt & Financial Advisory förstärker ett redan mycket starkt transaktionsteam, säger Daniel Gorosch, vd JLL Sverige.

Tom Lindahl, chef för Capital Markets ser även möjligheter att med tillståndet för värdepappershandel tydligare positionera Capital Markets som en rådgivare med tydlig finansiell profil.

MER stenafastigheter.se

Comments are closed